Painekäyttäytymistesti ja -profiili

Testi on startti tehokkaaseen kehittymiseen ja se vie eettisesti epämukavuusalueen reunalle, jossa oppiminen tapahtuu.

  • Yksilöllinen painekäyttäytymistesti, jossa mittaustilanne kestää 15 min (varaa 1h)
  • Yksilöllinen luottamuksellinen palautekeskustelu profiilista (1-1,5h)
  • Hinta on 1.250€ (+ alv) /osallistuja. Jos myöhemmin teemme yhteistyötä ja olet mukana tiimissä, sinun ei tarvitse tehdä mittausta uudelleen.

VARAA TESTIAIKA JA OSTA PALVELU

Painekäyttäytymistesti on lyhyt 15 minuutin testi, jossa pyydämme sinua tekemään muutaman tehtävän samaan aikaan kun mittaamme aivotoiminnan heijasteita. Mittaus kertoo mitä toiminnallesi tapahtuu painetilanteessa. Mittaus ei kerro mitään älykkyydestä, osaamisesta eikä taidoista, eikä paineensietokyvystä.

Kannettava mittalaite voidaan tuoda myös asiakkaan tiloihin.

 

Oma profiili tekee näkyväksi sen, miten tiedostamaton ohjaa toimintaa ja päätöksentekoa. Jokaisella on oma luontainen reagointitapansa, eikä ideaalia painekäyttäytymistä ole. Jokaisen aivot reagoivat paineeseen; kysymys on ihmisen ominaisuudesta.

Testi perustuu suomalaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen; se on eettisesti kestävällä pohjalla ja mikä merkittävintä, mittausdata on eksaktia, validia ja luotettavampaa kuin mikään itsearviointiin perustuva arviointityökalu voi antaa.

Mittaustulokset raportoidaan profiilina. Jokainen saa oman profiilinsa henkilökohtaisesti ja se käsitellään luottamuksellisesti ICF sertifioidun coachin kanssa.

 

Mittauksessa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä liittyen tietosuojaan ja tietoturvaan sekä osallistujien asemaan. Mittausdata tallennetaan ja analysoidaan anonyymissä muodossa. Aineistot, joista tutkittavien henkilöllisyys on tunnistettavissa, arkistoidaan Caleidoconsin pilvipalveluun yhteistyöprojektin ajaksi. Arkistoituihin aineistoihin pääsevät vain Caleidoconsin omat työntekijät.

Jaa tämä artikkeli: