Stressi katalyyttinä muutokselle

Caleidocons yhdistää kehittämiseen uudenlaiset mittaustekniikat ja biosignaalien hyödyntämisen. Hyödynnämme kahta eri stressimittausta:

Painekäyttäytymistesti
tekee näkyväksi ihmisen akuutin stressireaktiotyylin, sen miten tiukassa tilanteessa tiedostamaton aivoalue ottaa ohjat ja jokainen meistä toimii omalla luontaisella tavallaan. Reaktio tapahtuu sekunnin murto-osissa, kun ihminen kokee tilanteen uhkaavaksi. Arvioimme kaiken aikaa –  viisi kertaa sekunnissa – sitä, onko tilanne uhka vai mahdollisuus, vaikka tuskin tiedostamme sitä. Kysymys on ihmisen lajityypille ominaisesta ikiaikaisesta selviytymiskeinosta ja eloonjäämisestä.

Uhkatilanteessa koko keho reagoi, ja samalla ajattelun kapasiteetti laskee, huomiokyky rajoittuu ja rohkeus ja innovatiivisuus katoavat.  Tässä moodissa kokousilmapiiri kiristyy, päätöksiä nuijitaan tai ne jätetään tekemättä. Yhteistä on kuitenkin se, että teemme huonoja valintoja ja surkeita päätöksiä, kun analyyttinen ja looginen ajattelu ei toimi.

Ihmisen luontainen painekäyttäytymistyyli ei muutu, mutta paine- ja uhkatilanteet voivat muuttua kokemuksen myötä. Yksilölliset erot voivat olla suuria ja erilaisuuden ymmärtäminen on onnistuneen yhteistyön edellytys.

Tähän luontaiseen toiminta- ja päätöksentekotyyliin päästään kiinni 15 minuutin testissä, jonka aikana pyydämme sinua suorittamaan pari tehtävää ja samalla mittaamme aivotoiminnan heijasteita eli sydämen pumppaustilavuutta, ääreisverenkierron resistanssia ja sykevälivaihtelua. Biosignaaleja analysoimalla teemme näkyväksi miten aivot ohjaavat toimintaa, suuntaavat huomiota ja miten nopeasti palaudut painetilanteesta. Varaa testiaikasi täältä.

Jos haluat sukeltaa vielä syvemmälle, Caleidocons White Paper avaa mitä meissä tapahtuu, kun tilanne käy tiukaksi.

Beyond Zen -kuormittumisen seuranta koneoppimista hyödyntäen
Pitkittyneen stressin seuranta perustuu Caleidoconsin tutkimusyhteistyöhön VTT:n, työterveyslaitoksen, Polarin ja Kaltion kanssa. Henkilökohtaisen kuormittumisen , palautumisen ja unen laadun seuranta tehdään yhteistyön alussa kaksi viikkoa Polarin rannekkeella ja puhelinapplikaation avulla. Koneoppiminen yhdistetään dataan, jolloin osallistuja ei saa pelkästään historiatietoa itsestään, vaan myös ennakoivaa tietoa on-line omaan puhelimeen. Automaattinen stressin tunnistus!

Harvoin pelkkä data saa aikaan muutoksia, puhumattakaan kestävistä tuloksista. Caleidocons hyödyntää kuormittumismittauksen dataa starttina ja ryhmävalmennus luo johdonmukaisen ja tavoitteellisen polun henkilökohtaisen ja työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen. Yhteistyön vaikutukset verifioidaan seurantadatalla, joka kerätään samalla tavalla kuin alkudata.

Tutkimusyhteistyö on edelläkävijöiden juttu. Jaamme kokemuksia ja tietoa lisää sitä mukaa kun jaettavaa tulee.

Jaa tämä artikkeli: