Oikopolkuja muutokseen

Paineetta paineessa -luento/webinaari

Mitä tapahtuu toiminta– ja päätöksentekokyvylle tiukassa tilanteessa? Tämä luento sopii innostamiseen ja herättelyyn isommallekin porukalle, kun yhteistyön onnistumisen ja menestymisen salat kiinnostavat. Annamme myös käytännön vinkkejä mitä on aivoystävällisyys työssä. Ne voi jokainen ottaa käyttöön samantien!

Painekäyttäytyminen on ihmisen luontainen tapa toimia; looginen ajattelu loppuu ja näkökulma kapenee; autopilotti on päällä. Mitä hyötyä on painekäyttäytymisen ymmärtämisestä?

Optimaalista painekäyttäytymistä ei ole, vaan se on tilannekohtaista, mikä olisi ideaalia toimintaa. Painetilanteessa toimimme luontaisella tavalla, tiedostamaton aivoalue ohjaa toimintaamme ja päätöksentekoa. Ihmisen painekäyttäytyminen on usean eri järjestelmän yhteisreaktio, ja reaktio on erittäin nopea ja yksilöllinen. Lisäksi yksilölliset erot voivat olla suuria.

Pienetkin herättelysessiot tuovat ymmärrystä siitä, miten yhteistyö saadaan sujumaan.

Tilaa tästä

Lähde liikkeelle kohti uutta: Caleidocons™ yksilöcoaching

Siirrytkö pomoksi? Onko uusi projekti alkamassa? Saitko uuden tiimin? Vaihdatko työpaikkaa?

Reflektointi ja ajatusten kirkastaminen muutostilanteissa ammatticoachin kanssa rohkaisee ja kannustaa uudenlaiseen työotteeseen. Muutoksen tekeminen on meille ihmisille aina vaikeaa, sen vahvistaa niin arkikokemus kuin aivotutkimus. Onnistunut uudenlainen ajattelu ja toiminta vaatii aikaa ja reflektointia johdonmukaisesti ja systemaattisesti.  Siksi coachingprosessin kesto on vähintään neljä kuukautta. Ammatticoach kulkee rinnalla, haastaa, inspiroi ja kuuntelee.

  • Tapaamisten määrä sovitaan yhdessä, yleensä kuusi – kymmenen tapaamista.
  • Tapaamisen kesto on 60 – 90 min. asiakkaan tarpeen mukaan.
  • Tapaaminen voidaan järjestää myös virtuaalisesti.

Kansainväliset osaamisvaatimukset täyttävä coach varmistaa, että oppimista ja kehittymistä tapahtuu. ICF sertifioitu coach noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä työssään ja on sitoutunut oman ammattitaitonsa kehittämiseen.

Tilaa tästä

Yhteistä ymmärrystä ja tekemistä – workshop-fasilitointi

Tarvitsetko yhteistä ymmärrystä ja suuntaa tiimissäsi? Saatko kaikki mukaan? Saatko kaikkien osaamisen näkyviin ja näkemykset esille?

Kun ihmiset osallistuvat, he sitoutuvat ja tulevat asian omistajiksi. Workshop-työskentely sopii suunnitteluun, toiminnan arviointiin ja päätöksentekoon.

  • Osallistava fasilitointi tuo osallistujien erilaiset näkemykset esiin ja näin hyödyt yhteisen ymmärryksen kirkastamisesta.
  • Fasilitaattori tuo työskentelymenetelmät, ohjaa tekemistä ja varmistaa maaliin pääsyn.

Fasilitointi on yhdessä tekemistä, osallistujat vastaavat sisällöstä ja tekevät työn. Fasilitaattori tuo menetelmät ja sparraa ja ohjaa työskentelyä.

Tilaa tästä

Opi kokemusten jakamisella – mentorointi

Oletko naisyrittäjä yrityksesi alkutaipaleella? Kaipaatko näkemyksellistä keskustelua ja tukea omaan työhösi?

Teemme mentorointia kahdella segmentillä:  nuorten tai uusien yrittäjien kanssa ja henkilöstöjohtamisessa. Liisa toimii myös EY:n mentorointiohjelmassa. Mentor eroaa coachingista siinä, että mentor on substanssiasiantuntija.

ICF sertifioitu coach sitä vastoin on kehittämismenetelmän ammattilainen. Ja mentor coach on substanssiasiantuntija, joka hallitsee ICF:n kompetenssivaatimukset ja tukee ammatticoacheja heidän työssään tai auttaa heitä saavuttamaan ICF:n sertifiointeja.

Oletko hakemassa tai uusimassa ACC-sertifiointia? Haetko PCC-sertifiointia? Puuttuuko sinulta mentor coach -tunnit?

Me mentoroimme ICF sertifioituja coacheja. Mentoroinnissa yhteistyötä tehdään 10 tuntia ja sen tulee jakaantua kolmen kuukauden ajanjaksolle täyttääkseen ICF:n vaatimukset.

Tilaa tästä

Painekäyttäytymismittaus ja -profiili lisää itsetuntemusta

Mitä tapahtuu sinun toiminta- ja päätöksentekokyvyllesi tiukassa tilanteessa? Lähdetkö kohti vai vetäydytkö? Mihin aivot suuntaavat huomiotasi? Kuinka nopeasti palaudut toimintakykyiseksi tiukan tilanteen jälkeen?

Painetilanteessa rationaalinen looginen ajattelu loppuu ja toimimme omalla luontaisella tavallamme. Siirtyminen tapahtuu sekunnin murto-osissa, kun  tiedostamaton aivoalue ottaa ohjat toimintaamme ja päätöksentekoon. Ihmisen painekäyttäytyminen on kehon usean eri järjestelmän yhteisreaktio. Lisäksi yksilölliset erot voivat olla suuria. Optimaalista painekäyttäytymistä ei ole, vaan se on aina tilannesidonnaista mikä olisi ideaalia toimintaa.

Se on selvää, että huipputiimiin tarvitaan aina erilaisia ihmisiä. Pelaako sinun tiimisi samaa peliä ja samaan suuntaan, kun tilanne vaatii kriittistä päätöksentekoa?

Painekäyttäytymismittauksessa noudatetaan Trierin sosiaalisen stressitestin protokollaa eli aivoille luodaan keinotekoisesti painetilanne. Samaan aikaa kerätään dataa aivotoiminnan heijasteista. Mittaus ei sisällä mitään arviointeja. Ja toisin kuin kaikki sykevaihteluun perustuvat mittaukset, painekäyttäytymismittaus antaa luotettavaa tietoa myös tulevasta – se auttaa ennakoimaan.

Mittaus on startti tehokkaaseen kehittymiseen, koska se vie osallistujan epämukavuusalueensa reunalle, jossa oppiminen tapahtuu.

  • Yksilöllinen painekäyttäytymismittaus –  dataa aivotoiminnan heijasteista (15 min)
  • Yksilöllinen coachingkeskustelu profiilista (1h)

Mittaus toteutetaan organisaation omissa tiloissa, minimi osallistujamäärä on seitsemän. Lisäoptiona on mahdollista saada myös ryhmäprofiili.

Painekäyttäytymismittaus perustuu Suomessa tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen. Se on eettisesti ja luotettavuudeltaan korkeatasoinen, ja Caleidocons™  palveluna globaalisti uniikki.

Tilaa tästä

Jaa tämä artikkeli:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn