OURAn älysormus tiimin yhteistyön kehittämisessä

Yhdistimme yhteistyön operatiivisen asiantuntijatiimin kanssa Ouran älysormukseen – ja mitä tapahtui?

Vaativa työ; halu saavuttaa tavoitteet; kiireiset päivät; tiivis työtahti; päivä täynnä palavereita. Työ ei lopu työaikaan. Liiketoiminnassa tapahtuu muutosta koko ajan; muutoksen keskellä elämistä. Kotona ruuhkavuosien lapsiperhearki ja aktiivista ja tavoitteellista liikkumista monta kertaa viikossa. Näistä koostuu yhä useamman asiantuntijan ja johtajan elämä. Omaa aikaa ei paljon ole.

Pelkkä älysormuksesta tai älykellosta saatava data ei kuitenkaan tuo muutosta. Muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan tukea. Sitä tuo kollegoiden vertaistuki ja uudenlaiseen vuoropuheluun rohkaiseva tiimicoaching. Vuoropuhelun polttopisteessä on tapamme tehdä yhdessä töitä ja se, miten yhteisillä pelisäännöillä voimme varmistaa ja lisätä palautumista.

Tiimin yhteistyön kehittäminen alkoi toukokuussa ennen kesälomia. Tavoitteena oli löytää työkalut muutoksen keskellä työskentelyyn ja hitsata tiimin jäsenet kiinni saumattomaan yhteistyöhön. Pysähdyimme tiimin valitsemien aiheiden äärelle yhdeksi aamupäiväksi kerran kuukaudessa. Se riittää, kun kaikki ovat tapaamisessa läsnä. Keskittyminen ja läsnäolo onnistuvat, kun aiheet ovat omia ja tärkeitä, kun voit hyötyä uusista ajatuksista ja oivalluksista omassa arjessa, vaikka saman tien. Muutoksia ja vaikuttavuutta alkoi näkyä ulospäin jo kahdessa kuukaudessa.

Ouran älysormus tuli mukaan yhteistyöhön elokuussa. Sen avulla tiimi havahtui keskustelemaan palautumisesta ja sen vaikutuksista tiimin yhteistyöhön. Tiedämme, että uni on tärkein tekijä stressistä palautumiselle. Jos uni ei ole palauttavaa, toisin sanoen, jos ihminen ei nuku riittävästi ja riittävän laadukkaasti, muistiongelmat kasvavat, tunteiden säätely ei toimi ja huomiokyky kapenee. Ongelmat näkyvät heti seuraavana aamuna ja yhteistyö tökkii. Mitä tapahtuu, kun stressihormonit ovat vauhdissa mukana kaiken aikaa?

Tiimicoachingissa älysormus toi tiiminäkökulman rinnalle yksilön. Toisaalta se herättelee pysähtymään ja pohtimaan työyhteisön työkulttuuria ja toimintatapoja. Kun yksi tiimissä ei jaksa, se heijastuu koko tiimin yhteistyöhön ja onnistumiseen. Yhteistyömme aikana tiimi on löytänyt oivalluksia omaan elämäntapaan ja ratkaisuja yhteisesti toteutettavaan, kestävään toimintatapojen muutokseen jo nyt.

Yhteistyömme jatkuu. Operatiivisen asiantuntijatiimin kaikki jäsenet käyttävät edelleen Ouran älysormuksia ja odotamme mielenkiinnolla minkälaisiin tuloksiin elokuussa uniongelmaisina aloittaneet huippuasiantuntijat pääsevät tammikuun loppuun mennessä – yhdeksän kuukauden tiimicoachingprosessin eli alle 25 tunnin tuella.

Jaa tämä artikkeli: