Mentorcoaching ammatticoacheille

Mentorcoaching on ammattitaidon kehittämistä, jota mentorcoach tekee yhdessä coachingsertifiointia hakevan tai kokeneemman coachin kanssa. Käynnistämme uuden mentorcoachingryhmän keväällä 2014.

International Coach Federation painottaa toiminnassaan coachin ammatillista kehittymistä ja yhteisiä kriteerejä hyvälle coachingtyölle. Jatkuva itsensä kehittäminen on tärkeää ja mentorointi on keskeinen menetelmä eettisten periaatteiden ja coachingin ydintaitojen opetteluun, kertaukseen ja itsereflektointiin.

ICF edellyttää ACC-tasolla, että mentorcoachingia on vähintään kymmenen tuntia kolmen kuukauden ajalta. Mentorcoaching voidaan järjestää yksilöllisesti tai ryhmässä. Ryhmään otetaan enintään kuusi osallistujaa. Ryhmäcoachingissa kolme tuntia pidetään yksilöllisesti ICF:n ohjeistuksen mukaan.

Ydintaidot muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jolla tavoitteellista, eteenpäin katsovaa ja rakentavaa coaching-keskustelua voidaan kuvata ja arvioida. Mentorcoaching valmistaa hakijaa ICF:n näyttötutkintoon.

Coachin mentorcoaching

Mentorcoaching on syvällistä keskustelua coachingista ja coachin taidoista. Keskustelua siitä miten coach käyttää ydintaitoja asiakkaan kanssa ja miten hän voi syventää omaa osaamistaan ja millaisia ovat haasteelliset tilanteet.

Mentorcoaching on kokemuksista oppimista. Nämä kokemukset voivat olla coachin omia, mentorointiryhmäläisten tai mentorina toimivan coachin kokemuksia. Mentorcoachingissa yhdistyvät sekä coachingin että mentoroinnin toimintamallit. Coachingista tulee avoin vuoropuhelu ja näkemys ihmisestä kokonaisvaltaisena ja kehittymiskykyisenä. Mentorointi tuo mukanaan kokemuksien jakamisen ja erityisesti ryhmässä korostuu toisilta oppiminen.

Keskustelut ydintaidoista eivät ole hyödyllisiä vain sertifiointia hakeville coacheille. Niiden teho ja tuloksellisuus näkyvät myös kokeneempien coachien toiminnassa. Arjen keskellä reflektoinnille ja omien coachingtaitojen pohdinnalle ei useinkaan jää aikaa. Lisäksi jäämme helposti omien tapojemme vangiksi, totumme coachaamaan tietyllä tavalla. Mentorcoachingissa voidaan myös ravistella kokeneen coachin toimintatapoja.

Mentorcoaching syventää jo olemassa olevia taitoja. Mentoroinnin aikana saamme oivalluksia siitä, miten vähemmän käytettyjä taitoja voi soveltaa uusiin tilanteisiin tai tiettyihin tarkoituksiin ja erityisesti opimme itsestämme coacheina.

Mentorcoachingin hyödyt tiivistämme näin: ydintaitoja vahvistamalla ja omaa coachausta reflektoimalla coachingin laatu paranee, asiakastyytyväisyys lisääntyy ja coachin oma motivaatio kasvaa.

Jaa tämä artikkeli: