Investoi tiimien kehittämiseen

Kokoamme tiimejä tehtävien suorittamiseen ja projekteihin ja yleensä keskitymme vain asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Minkälaista tiimiä vedätkin, yhteistä näille on se, että projektilla on kireä aikataulu ja suuret odotukset, ja paine on kova projektisuunnitelman hyväksymisestä, työn tekemisestä ja ennen kaikkea tulosten aikaansaamisesta.

Jos tiimin jäsenten keskinäiset suhteet eivät ole hyviä, tiimi ei tee hyvää työtä. Ihmiset eivät luota toisiinsa. Yhteistyö ei toimi tai se saattaa loppua. Tiiminvetäjänä joudut selittämään tehtäviä tarkasti, koordinoimaan tekemistä, motivoimaan ihmisiä, ratkaisemaan konflikteja, antamaan palautetta ja opettamaan taitoja. Tiivistäen tiimien johtamisessa ihmisiä pitää johtaa samalla kurinalaisuudella kuin johdat työtä.

Kaikkea tätä vaivaa ja sen vaatimaa ajankäyttöä ajatellessa tulee mieleen, tarvitaanko tiimiä työn tekemiseen. Saisitko yksinkin aikaan saman tuloksen paremmalla tehokkuudella ja vähemmällä päänsäryllä?

Jos ja kun päätät investoida tiimiin, haluat taatusti rakentaa voittavan tiimin! Tehokas tiimityö rakentuu kolmesta vaiheesta: kokoaminen, johtaminen ja purkaminen.

Niin kuin talon rakentamisessa niin tiimikin tarvitsee vahvan perustuksen. Kun kokoat tiimiä, sinun sementtiäsi on keskustelut tavoitteesta, jäsenten rooleista, pelisäännöistä ja siitä miten etenemistä seurataan. Joku saattaa tässä kohtaa ajatella, mistä se aika kaikkeen keskusteluun otetaan? Meillä on iso työ edessä, ja kiire päästä työntekoon. Kuitenkin yhteinen ymmärrys siitä, miten tiimi työskentelee ennen kuin työhön uppoudutaan, nopeuttaa ja jouhevoittaa kaikkien työtä.

Tiimin kokoamisessa olemme taipuvaisia keräämään luottohenkilöitä ympärillemme. Heitä, joiden kanssa yhteistyö on sujunut aiemminkin. Tiimidynamiikkaan vaikuttaa kuitenkin jokainen tiimin jäsen. Yksikin uusi ihminen merkitsee sitä, että yhteistyön tapoja opetellaan ja haetaan. Uusi projekti vanhalla tiimillä, tarvitsee myös perusteiden rakentamista, koska konteksti ja sidosryhmät ovat uusia.

Jos olet joskus vetänyt projektia, tiedät mitä vaiheiden johtaminen sinulta edellyttää. Tunnistat kun vaihe on saavutettu ja aikataulussa pysytty, ja jos viiveitä tulee, pyrit saamaan työn takaisin raiteilleen. Läpi koko projektin elinkaaren pyrit ketteryyteen ja jatkuvaan kehittämiseen. Nämä samat asiat pätevät tiimisi johtamiseen. Kun ihmiset toimivat yhteisen hyvän eteen, kiitä siitä. Kiitos motivoi ja saa muutkin tiimin jäsenet miettimään miten oma tekeminen tukee tiimin tavoitteita.

Positiivisen palautteen lisäksi on yhtä tärkeää kiinnittää huomiota kielteisiin ilmiöihin, esimerkiksi kun tiimipalavereihin osallistuminen loppuu tai käytös palavereissa on hyökkäävää toisia kohtaan. Ihan samalla tavalla kuin seuraat tavoitteita kohti etenemistä, tiiminvetäjänä ja hyvänä johtajana seuraat sitä, miten ihmiset toimivat. Kannustat ja kiität ja otat ongelmat avoimesti esille, kun aihetta on.

Ei kuulosta kovin monimutkaiselta, mutta useimmat tiiminvetäjät eivät toimi näin. Ongelmalliset asiat jätetään käsittelemättä liian pitkään; kunnes sitten joku turhautuu tai ylikuormittuu ja koko projektityö pysähtyy. Monissa isoissa ja pienissä projekteissa tehdään huonoja valintoja, kun avoin luottamuksellinen vuorovaikutus on jäänyt rakentamatta ja ilmapiiri tulehtuu tiukoissa aikatauluissa, suurista investoinneista ja tärkeän asiakkaan odotuksista syntyvissä projektien tyypillisissä painetilanteissa.

Viimeinen askel hyvään tiimityöhön otetaan silloin, kun tiimi on lähellä tavoitteensa saavuttamista. Kun maaliviiva on näköetäisyydellä, tiimin jäsenet usein alkavat kadottaa fokuksensa, menettää kärsivällisyytensä ja vauhti hiipuu. Ajatukset alkavat jo olla seuraavassa projektissa. Tiiminvetäjällekin voi tulla kärsimättömyyden tunteita. Juuri tässä kohtaa on kriittistä motivoida itsensä ja kaikki tiimin jäsenet keräämään opit ja kokemukset tulevaisuutta varten. Sitä on tiimin purkaminen. Yhteinen onnistumisten ja epäonnistumisten tarkastelu kehittää tiiminvetäjää ja tiimin jäseniä. Parhaimmillaan se oivalluttaa kaikkia ja antaa eväitä uusiin tehtäviin ja seuraaviin tiimeihin.

Investointi tiimien kehittämiseen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti. Tiimien kehittämiseen voi tarttua myös ulkopuolisen oivalluttajan tuella niin tiimin alkumetreillä, työn tuoksinassa kuin työn paketointivaiheessa. Ajattele mitä saisittekaan aikaan, jos sinunkin tiimisi pelaisi yhteen voittajafiiliksellä?

Jaa tämä artikkeli: