Caleidocons Beyond Zen -projektin business partneriksi

 

Caleidocons lähtee innolla mukaan VTT:n ja TTL:n Beyond Zen projektiin. Projektissa viedään stressitutkimusta perinteisen terveyssektorin ulkopuolelle esimerkiksi johtamisen, työhyvinvoinnin tai erilaisten ympäristöjen kehittämiseen.

Psykososiaalisella stressillä on suuri vaikutus yhteiskuntaan, niin opiskelijoiden oppimiseen kuin työntekijöiden terveyteen. Stressitekijöiden reaaliaikaisella tunnistuksella ja henkilökohtaisella tulkinnalla, sekä vähemmän stressiä aiheuttavalla ympäristöllä on positiivinen vaikutus ihmisten hyvinvointiin.

BEYOND ZEN -projektin tavoitteena on kehittää ratkaisu, jonka avulla voidaan tunnistaa ja analysoida stressin lähteitä ja yksilön voimavaroja eniten kuluttavia tekijöitä hyödyntämällä älypuhelimista, puettavista laitteista ja ympäristöstä kerättyä tietoa. Projekti pyrkii selvittämään mitkä päivittäisen elämän kuormitustekijät laukaisevat yksilön stressivasteen, mitkä niistä vaikuttavat eniten henkilökohtaisiin voimavaroihin ja miten yksilön onnistuu toipua stressitilanteesta.

Tekes rahoittaa  Beyond Zen -projektia osana Challenge Finland hanketta.

Jaa tämä artikkeli: