Älysormus ja älykello kehittämisessä – suoraan asian ytimeen!

Mediassa on viime päivinä ollut useita juttuja biosignaalien mittaamisesta. A-studion keskustelussa (ti 17.9.2019) Mika Pantzar ja Maria Wahlroos toivat hyvin esiin sen, mikä on muuttunut.  Tieteellinen tutkimus on ihmisaivoista ja ihmisen psykofysiologiasta on edennyt harppauksin viime vuosien aikana. Pelkästään neurotieteessä on tehty yli 300 000 tieteellisesti vertaisarvioitua artikkelia viime 10 vuoden aikana! Nämä tulokset mullistavat käsityksemme siitä, mikä ihminen on ja miten ihmisiä pitäisi johtaa.

Unen seurannasta kuvaava esimerkki on se, että 40 vuotta sitten tutkimuksen fokus oli miten vähentää unen tarvetta. Nykytiedon valossa ymmärrämme, että uni on tärkein stressin ja kuormittumisen poistaja. Ja että kaikki oppiminen ja kehitys tapahtuu levossa. Hyvä yritysjohtaja ymmärtää palautumisen merkityksen.

Stressitutkimuksista tiedämme, että samat asiat kuormittavat meitä ihmisiä. Palautuminen on kuitenkin hyvin yksilöllistä. Pitkäaikaisella unen seurannalla löydämme yksilölliset trendit. Lyhyemmät seurantajaksot ja yksityiskohtainen mittaustulosten seuranta on koomista, kuten Pantzar sanoi, koska meidän elämässämme sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ja nämä sattumukset näkyvät yhden vuorokauden tai viikon tuloksissa.

Mutta tiedämme myös, että pelkkä mittaustulosten kerääminen ja seuranta eivät muuta mitään. Ihmiselle jokainen muutos on hyvin työlästä ja muutos vaatii paljon energiaa. Kuitenkin aivotoiminnan ykkösprioriteetti on säästää energiaa! Mikä ristiriita. Miten se ylitetään, miten saamme aikaan kestäviä muutoksia? Coaching oivalluttaa ajattelun ja olemisen muutokseen, jotka ovat edellytyksiä toiminnan ja elämäntapamuutoksiin.

Unen seuranta biosignaalien avulla auttaa hallitsemaan stressiä, kun siihen yhdistyy johdonmukainen tuki riittävän pitkän aikaa. Mitään yksittäistä taikatemppua tai oikotietä ei ole. Muutos vaatii aikaa. Älysormuksesta tai -kellosta saatavan datan avulla löytyy yksilölliset tavoitteet ja objektiivinen seuranta. Hallinnan tunne vähentää stressiä ja lisää hyvinvointia. Tukimenetelmistä tiimicoaching ihmistä arvostavana ja tavoitteellisena kehittämismenetelmänä on osoittautunut vaikuttavaksi. Tiimicoaching tuo vertaistuen ja takaa vaikuttavuuden työyhteisöön.

Kuten urheiluvalmentaja Maria Wahlroos kertoi valmennusfilosofiastaan, älä maksimoi vaan optimoi. Tähän lisäämme, yhdistämällä biosignaalit ja aivoystävälliset tukimenetelmät luomme kestäviä, vaikuttavia tuloksia – jos et toimi aivojen kanssa, toimit niitä vastaan.

Jaa tämä artikkeli: